top of page
ลงทะเบียนจำหน่ายสินค้า
 • ต้องสมัครเป็นร้านค้าพันธมิตร เฮช แฮปปี้เนส และยินดีมอบค่าการตลาดคืนให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขที่เฮชกำหนดไว้ ทั้งร้านค้าในระบบออฟไลน์ และออน์ไลน์ 

 • ไม่มีค่าเช่าใช้พื้นที่ในการจัดจำหน่ายในงาน ทาง เฮช มีสถานที่เค้าเตอร์จัดจำหน่ายอาหารให้พร้อม

 • ชำระค่าใช้จ่าย 350 บาท เฮช จะคืนเงิน 350 บาท ซึ่งจะเรียกในนามค่าการตลาดของร้านค้า มอบคืนในกระเป๋าเงิน วอทเลท (W3) ทั้งหมดของร้านค้า เพื่อนำไปกระตุ้นยอดขาย แบ่งเงินคืนด้วยระบบอัตโนมัติเป็นเงินออม มอบคืนให้เจ้าของร้านค้าผู้ลงทะเบียนผ่านการจำหน่ายสินค้า

  • มอบคืนให้ลูกค้าของตนเองผ่าการขายสินค้าในงานเทศกาล

  • ร้านค้ายินดีมอบค่าตลาดให้ลูกค้าอย่างน้อย 3 บาทต่อชิ้น และรับคูปองส่วนลดลูกค้าอย่างน้อย 3% ต่อบิลขึ้นไป

 • หลังจบกิจกรรม หากเงิน W3 คงเหลือ สามารถนำไปใช้ส่งเสริมการขายกับลูกค้าหลังจบงานกิจกรรมได้ตามปกติ

 • จำหน่ายบัตรอย่างน้อย 1 ใบ 200 บาท ร้านค้าจะได้เงินส่วนแบ่งการจำหน่ายบัตรใบละ 50 บาท หรือจำหน่ายบัตรอย่างน้อย 1 ใบ 350 บาท ร้านค้าจะได้เงินส่วนแบ่งการจำหน่ายบัตรใบละ 100 บาท

 • รับสิทธิ์ใช้ระบบเมนูคิวอาร์โค้ด ฟรีตลอดอายุการใช้งาน

 • รับสิทธิ์ใช้ระบบ เฮช เดลิเวอรี่ ไม่มีค่าจีพี ฟรีตลอดอายุการใช้งาน

 • รับสิทธิ์ใช้ระบบจัดการคิวออนไลน์และเรียกคิวผ่านโทรศัพท์มือถือ ฟรีตลอดอายุการใช้งาน

 • รับสิทธิ์ใช้สถานที่ฟิตเนส ว่ายน้ำ เวที ห้องประชุมส่วนตัวฟรี

ชำระ 350 บาท ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี บริษัท เยสกรุ๊ป 059-1-647865

ประเภทจำหน่าย
ประเภทธุรกิจ

ขอบคุณที่ลงทะเบียน เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

bottom of page