top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท Yesgroup มุ่งเน้นที่ประสบการณ์การซื้อสินค้าของลูกค้าเป็นเป้าหมายสำคัญ ทั้งนี้ เราเข้าใจว่าลูกค้ามักจะมีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านั้นจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย และจะถูกนำไปใช้เมื่อได้รับการยินยอมจากลูกค้าแล้วเท่านั้น

 

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้อย่างปลอดภัย และจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการเท่านั้น อาทิ เราใช้คุกกี้เพื่อติดตามสถานะการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้า เพราะข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เราสามารถยืนยันและมอบเครดิตเงินคืนแก่บัญชีผู้ใช้งาน Yesgroup ของคุณได้

 

เราไม่ขายข้อมูลลูกค้าของเราไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม เราอาจให้ข้อมูลของคุณกับพันธมิตรของเรา เพื่อให้พวกเขาจัดสรรข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับคุณ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราจะพยายามหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลของคุณกับผู้อื่นให้มากที่สุด นอกจากนี้ เรายังได้ดำเนินนโยบายต่าง ๆ และแบบแผนความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณยังคงปลอดภัยและเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา คุณสามารถไว้วางใจ Yesgroup ได้ว่าเราปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ อย่างเคร่งครัด และเราก็เปิดกว้างสำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน หากคุณมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น หรือต้องการความช่วยเหลือประการใดก็ตาม สามารถติดต่อเราได้ที่

yes-group1@hotmail.com

 

- ทีมงาน Yesgroup

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

"วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้ก็เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่า Yesgroup บริหารจัดการ เก็บรวบรวม หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร เราดำเนินธุรกิจของเราให้เป็นไปตามครรลองของกฎหมาย และ ดำเนินมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่คุณเห็นด้วยกับเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสิทธิของคุณตามกฎหมาย"

 

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่สามารถระบุตัวตนได้จากข้อมูลนั้น หรือจากข้อมูลอื่นที่เรามี หรือจากข้อมูลที่มีแนวโน้มที่จะมีการเข้าถึง รวมทั้งข้อมูลในบันทึกของเราซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Yesgroup เก็บรวบรวมจากคุณอาจจะขึ้นอยู่กับสินค้า บริการ และโปรโมชั่นต่างๆ ที่คุณใช้หรือเป็นสมาชิก ทั้งนี้ Yesgroup จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณเมื่อคุณ:

 • ลงทะเบียนสำหรับบริการและ/หรือส่งแบบฟอร์มใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของเรา

 • ใช้บริการบางอย่างของเรา อาทิ การเข้ามาในเว็บไซต์หรือใช้งานแอพพลิเคชันของเรา

 • ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนหรือรับจดหมายข่าว

 • ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อสงสัยหรือขอความช่วยเหลือจากเรา

 • เข้าร่วมในการแข่งขัน ลุ้นรับของรางวัล ตอบแบบสอบถาม หรือกิจกรรมอื่นๆ

 • จะได้รับการอ้างอิงถึงเราโดยพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลที่สาม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ:

 • ข้อมูลพื้นฐาน: ชื่อ-สกุล, อีเมล, วันเกิด, เบอร์โทรศัพท์, รูปถ่าย, หมายเลขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์, และข้อมูลการจ่างเงิน (อาทิ บัญชีธนาคาร)

 • การติดต่อกับเรา: บันทึกเสียงการโทรศัพท์หาเรา, อีเมลที่คุณส่งหาเรา หรือบันทึกการติดต่อใดๆ ก็ตามที่คุณติดต่อเรา

 • บัญชีผู้ใช้งาน: รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งาน Yesgroup ของคุณ

 • การใช้บริการของเรา: การใช้คุกกี้ในการติดตามสถานะการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ หรือหน้าเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม หรือข้อมูลที่คุณทำการค้นหาบนเว็บไซต์ หรือวันเวลาในการเข้าสู้เว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์หน้าแรกที่คุณเยี่ยมชม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการคลิ๊กหรือลิงค์ไปหน้าเว็บไซต์อื่น

 • การตั้งค่า: ข้อมูลในการติดต่อ หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและแบรนด์ที่คุณชื่นชอบ

นอกเหนือจากการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงหรือการได้รับคำอนุญาตจากคุณแล้ว Yesgroup อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม (อาทิ ธุรกิจที่เป็นพันธมิตร, Google, Social Media หรือหน่วยงานป้องกันการฉ้อโกงต่างๆ) หรือจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

ยิ่งไปกว่านั้น Yesgroup ใช้ “คุกกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดเล็กสำหรับรวบรวมข้อมูลดิบในการส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณหรือร้านค้า และติดตามข้อมูลของคุณเมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะถูกใช้เพื่อติดตามข้อมูลบางอย่างที่กล่าวไว้ด้านบน

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ตัวเลือกในการปิดการใช้งานของคุกกี้ ซึ่งนั่นอาจส่งผลต่อระบบ, การจำกัดการใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือความล่าช้าในการดำเนินการของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไม่อนุญาตให้เราติดตามสถานะการสั่งซื้อสินค้าของคุณจากร้านค้า นั่นก็หมายความว่า เราไม่สามารถมอบเครดิตเงินคืนให้กับคุณได้ หรือแม้กระทั่งการมอบสินค้าและบริการที่คุณต้องการได้ความถูกต้องของข้อมูลและบุคคลที่สามได้รับความยินยอม คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งให้เรานั้นครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริง มิเช่นนั้นเราอาจไม่สามารถมอบสินค้าและบริการที่คุณต้องการได้ หรือเมื่อคุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม (อาทิ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา และ/หรือลูกจ้าง) นั่นหมายความว่าคุณได้รับการยินยอมจากบุคคลที่สามแล้ว

 

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

Yesgroup มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมไว้อย่างปลอดภัย และจะถูกนำไปใช้ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลของคุณ ซึ่งมาตรการเหล่านั้นได้แก่:

 • การใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย โดยการเข้ารหัส SSL 128 บิต เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของเราเมื่อคุณกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการเข้ารหัส SSL 128 บิตนี้เป็นการใช้งานตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งล้านล้านปีในการขโมยข้อมูล

 • มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้เฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ที่มีการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูล

 • การจำกัดการเข้าถึงของข้อมูลในระบบของเรา

 • การดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย เมื่อมันไม่จำเป็นสำหรับธุรกิจหรือกระบวนการทางกฎหมายของเราอีกต่อไป

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล Yesgroup ไม่ขายหรือแลกข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ

 • · บริหารจัดการบริการต่างๆ ที่เราจะให้คุณ

หมายรวมถึง การใช้ข้อมูลของคุณติดตามสถานะการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้า หรือการมอบเครดิตเงินคืนในบัญชี Yesgroup ของคุณ พร้อมทั้งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณ นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการเปิดหรือปิดการใช้บริการ หรือการให้สินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ (อาทิ โปรโมชั่น โปรแกรมการสร้างความภักดี หรือโปรแกรมการมอบผลประโยชน์ต่างๆ) และการบริหารจัดการ (ในช่วงเวลาที่ร่วมกับพันธมิตรของเรา) กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ หรือโครงการที่รับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ

 • · เพิ่มบริการที่เรามอบให้คุณ

หมายรวมถึง การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการวิจัยทางการตลาด วิเคราะห์ และทำแบบสอบถาม (ในช่วงเวลาที่ร่วมกับพันธมิตรของเรา) เพื่อที่จะเข้าใจในความต้องการของคุณ และพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ๆ เพื่อคุณ นอกจากนี้ เพื่อเราจะได้สามารถนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (อาทิ สินค้า บริการ ข้อเสนอ และผลประโยชน์จากร้านค้าพันธมิตร) หรือเพื่อส่งจดหมายข่าวตามความยินยอมของคุณ หรือตามข้ออนุญาตทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น หรือเพื่อโปรโมทสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นที่คุณมีสิทธิ์จะได้รับ

 • · บริการลูกค้า

หมายรวมถึง การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตอบข้อสงสัย (หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคุณ) หรือเพื่อให้ความช่วยเหลือคุณ หรือเพื่ออัพเดทสินค้า บริการ และนโยบายมาใหม่

 • · ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติตาม

หมายรวมถึง การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริตและอาชญากรรมอื่น ๆ (อาทิ การดำเนินการตรวจสอบกับการฟอกเงิน หรือการจัดหาเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย), ดำเนินการตรวจสอบภายใน, การประชุมทางกฎหมาย, ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอื่น ๆ (อาทิ การให้ความช่วยเหลือในการบังคับใช้กฎหมาย, การพิจารณาคดี และหน่วยงานราชการอื่น ๆ, การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนการกำกับดูแล, การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานกำกับดูแล, ดำเนินการตรวจสอบทางบัญชี, การตรวจสอบและประเมินทรัพย์สิน และการทำตามขั้นตอนที่ Yesgroup เห็นความจำเป็นในกรณีที่มีการฟ้องคดี) นอกจากนี้ ยังทำเพื่อวัตถุประสงค์ของการรักษาความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง และเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและระบบของเรา

เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากสิ่งที่เราได้แจ้งให้คุณทราบ หรือหากไม่ได้รับการอนุญาตจากคุณ หรือหากไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่มีกิจการหรือตามข้อกฎหมาย การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเราจะปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ

 • กลุ่มบริษัทในเครือ Yesgroup

 • พันธมิตรทางธุรกิจ, ผู้ขาย, ตัวแทน และผู้ให้บริการของ Yesgroup ที่เราร่วมงานด้วยเพื่อที่จะมอบบริการให้คุณ ซึ่งหมายรวมถึง ร้านค้าพันธมิตร ผู้ให้บริการการชำระเงิน ผู้ให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเราในการทำโปรโมชั่นทางการตลาด และข้อเสนอต่างๆ โดย Yesgroup หรือโดยพันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ของ Yesgroup (อาทิ การโทรคมนาคม, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การชำระเงิน, การพิมพ์, การเรียกเก็บเงิน, การสั่งจ่าย, บริการด้านเทคโนโลยี, การฝึกอบรม, การวิจัยทางการตลาด, ศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์ หรือบริการอื่นๆ ของ Yesgroup ) หรือหมายรวมถึง นักบัญชีและทนายความ

 • ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมทางธุรกิจ (อาทิ การควบรวมกิจการใดๆ, การได้มา, การขายสินทรัพย์) พันธมิตรทางธุรกิจ, นักลงทุน, ผู้รับโอน หรือผู้โอน เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวก

 • หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง, บอร์ดตามกฎหมาย, เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามที่กฎหมายได้ระบุไว้

 

ข้อมูลส่วนบุคคลจะเปิดเผยต่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง (โปรดดูในข้อที่ระบุไว้ในนโยบายนี้) หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าของเราในบางกรณี Yesgroup อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีเหตุที่จะเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นจำเป็นต่อการป้องกันภัยคุกคามต่อชีวิตหรือสุขภาพ หรือเพื่อตามการบังคับใช้กฎหมาย ในบางกรณี เราเข้ารหัส, ปิดบัง และรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะแบ่งปันกับบุคคลอื่น การปิดบัลข้อมูล หมายถึง การปลดข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนการรวบรวมและสรุปข้อมูล หมายถึง การนำเสนอข้อมูลกลุ่มหรือการแบ่งกลุ่ม เช่น กลุ่มอายุ เรายังทำให้คุณมั่นใจว่า องค์กรต่างประเทศที่เราทำงานด้วยนั้นดูข้อมูลลับอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามข้อบังคับในการปกป้องข้อมูลจดหมายข่าว เมื่อคุณลงทะเบียนกับ Yesgroup เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณส่งอีเมลแจ้งข่าวสารโปรโมชั่น เพื่ออัพเดทดีล สินค้า บริการ หรือสิทธิประโยชน์มาใหม่ของ Yesgroup หรือของพันธมิตรของเรา ทั้งนี้ คุณสามารถยกเลิกการรับข่าวสารทางอีเมลได้ผ่านทางอีเมลที่คุณได้รับเมื่อใด ก็ได้การอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้โดยการลงชื่อเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ Yesgroup  หากไม่สามารถอัพเดทข้อมูลได้ กรุณาติดต่อเราที่ yes-group1@hotmail.com

 

เคารพในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณต้องการเข้าดูข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ หรือข้อมูลที่คุณเคยใช้ หรือข้อมูลที่เปิดเผยโดย Yesgroup ภายในปีที่แล้ว หรือหากต้องการยกเลิกการยินยอมให้เราเข้าถึงข้อูลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ yes-group1@hotmail.com

อย่างไรก็ตาม เราอาจจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการสำหรับการดึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และโปรดทราบว่าหากคุณยกเลิกการยินยอมในการใช้งานและ/หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณ โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคุณ เราอาจไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะให้สินค้าหรือบริการกับคุณได้อีกต่อไป ทั้งนี้ สิทธิตามกฎหมายของเราและการเยียวยาจะถูกสงวนไว้โดยชัดแจ้งในเหตุการณ์ดังกล่าว

 

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

Yesgroup ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมและ/หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในทางกฎหมายหรือกฎข้อบังคับต่างๆ ทั้งนี้ คุณได้ทำการยอมรับในข้อผูกพันของนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เราได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ นโยบายนี้จะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา

Payment Methods
bottom of page